News
พาณิชย์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับชมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สําเร็จ การอบรม หลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศ สําหรับผู้บริหารยุคใหม่ (New International Commerce Course for Executive : NIC2E)” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวน เที่ยวงาน✨"มาช้อป มาชิม สินค้าท้องถิ่นปัตตานี ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พาณิชย์จังหวัดปัตตานี นำทีม ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งออกของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมมหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศคาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 16,539